ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.com.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Archiwalne

2016-02-16

Ogłoszenie o przetargu EP Z-4-S-2016

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z-4-S-2016 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Odwiert otworu studziennego zastępczego nr 16az wraz z wykonaniem obudowy i podłączeniem studni do układu technologicznego ZUW na ujęciu wody przy ul. Bokserskiej w Świdnicy”.

Pliki (12)Więcej
2016-02-10

Ogłoszenie o przetargu EP Z-3-S-2016

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z-3-S-2016 na wykonanie robót budowlanych polegających na bezwykopowej renowacji 3 odcinków kamionkowego kanału: - ogólnospławnego DN 250 długości ok. 326m od studni S6 do S13; - ogólnospławnego DN 300 o długości ok. 167m od studni S13 do S18; oraz - sanitarnego DN 400 o długości ok. 110m od studni S3 do S5 (wg załącznika nr 7 OWZ - mapy branżowe), położonego w ul. Kliczkowskiej w Świdnicy, z zastosowaniem technologii rękawa termoutwardzalnego z włókniny poliestrowej (nasączonej żywicami poliestrowymi) utwardzanego przy pomocy gorącej wody lub pary wodnej.

Pliki (8)Więcej
2016-02-03

Ogłoszenie o przetargu EP Z-2-S-2016

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z-2-S-2016 na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, furgonu 6-miejscowego - rok produkcji 2016.

Pliki (2)Więcej
2016-01-20

Ogłoszenie o przetargu EP Z-1-S-2016 / UNIEWAŻNIONY

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z-1-S-2016 na wykonanie robót budowlanych polegających na bezwykopowej renowacji 2 odcinków kamionkowego kanału ogólnospławnego DN 300 o długości ok. 500mb na odcinkach od studni S6 do S18, oraz  sanitarnego DN 400 o długości ok. 110m od studni S3 do S5 (wg załącznika nr 7 OWZ - mapy branżowe), położonego w ul. Kliczkowskiej w Świdnicy, z zastosowaniem technologii rękawa termoutwardzalnego z włókniny poliestrowej (nasączonej żywicami poliestrowymi) utwardzanego przy pomocy gorącej wody lub pary wodnej. 

Pliki (9)Więcej

© 2019 Corsario.pl, DESIGN: corsario