ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.com.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Archiwalne

2015-12-30

Ogłoszenie o przetargu EP Z-27-S-2015

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z-27-S-2015 na dostawę partiami nowych (nieużywanych) wodomierzy do wody zimnej  jednostrumieniowych suchobieżnych klasy C  (R ≥ 160)  bez łączników, za wyjątkiem DN 50 - z łącznikami oraz kompletnych wodomierzy sprzężonych klasy C (R ≥ 160) - przy montażu poziomo.

Pliki (2)Więcej
2015-11-13

Ogłoszenie o przetargu EP Z-26-S-2015

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z-26-S-2015 na dostawę oleju napędowego grzewczego  Ekoterm Plus lub równoważnego.

Pliki (2)Więcej
2015-10-15

Ogłoszenie o przetargu EP Z-25-S-2015

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z-25-S-2015 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Wymiana istniejącej sieci wodociągowej DN300 żeliwo na DN250 PE po istniejącej trasie metodą bezwykopową- reliningu o długości ok. 400 m wraz z przyłączami w ul. Henryka Pobożnego w Świdnicy.”

Pliki (5)Więcej
2015-10-09

Ogłoszenie o przetargu EP Z-24-S-2015

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z-24-S-2015 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu        ul. Towarowej w Świdnicy”.  


Pliki (10)Więcej

© 2019 Corsario.pl, DESIGN: corsario