ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.com.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_16_S_2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_16_S_2016 na roboty remontowe w zakresie odtwarzania i naprawy uszkodzonych nawierzchni drogowych po wykonanych przekopach, powstałych w wyniku działalności Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w Świdnicy sp. z o.o., na terenie miasta Świdnicy.

Pliki

Ogloszenie-o-wyniku-przetargu-EP-Z_16_S_2016.pdfOgloszenie-o-wyniku-przetargu-EP-Z_16_S_2016.pdfOWZ-EP-Z_16_S_2016.pdfOWZ-EP-Z_16_S_2016.pdfZbiorcze-zestawienie-ofert.pdfZbiorcze-zestawienie-ofert.pdf

© 2019 Corsario.pl, DESIGN: corsario