ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.com.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Ogłoszenie o przetargu EP Z_1_S_2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym EP Z_1_S_2019 na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej ok. 124 kW i mocy cieplnej ok. 175 kW, zasilanego biogazem wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszacą niezbędną do prawidłowej pracy układu na terenie oczyszczalni ścieków dla m. Świdnicy.

Pliki

OWZ-EP-Z_1_S_2019.pdfOWZ-EP-Z_1_S_2019.pdfzal.-nr-5_projekt-budowlany.pdfzal.-nr-5_projekt-budowlany.pdfzal.-nr-5_projekt-wykonawczy.pdfzal.-nr-5_projekt-wykonawczy.pdfzal.-nr-5_przedmier-robot.pdfzal.-nr-5_przedmier-robot.pdfzal.-nr-5_STWOiR.pdfzal.-nr-5_STWOiR.pdf

© 2019 Corsario.pl, DESIGN: corsario