ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

NIP: 884-001-03-70
REGON: 890621738
tel.: +48 74 851-58-10
tel.:+48 74 851-58-36
fax: +48 74 851-58-15
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE: 994
e-mail: spwik@spwik.com.pl
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994
CENTRALA +48 (74) 851 58 10

Taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2018 r. do 12.06.2018

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp.z o.o. informuje, że  od dnia 01.01.2018r. obowiązują poniższe ceny i opłaty na terenie miasta Świdnica: 

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie cena /stawka jednostka miary
netto z Vat
1PRSPrzetwórstwo rolno-spożywcze cena za dostarczoną wodę 3,93 zł 4,24zł. m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków
6,87 zł
7,42 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę
4,70 zł
5,08 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
4,70 zł
5,08 zł
2P_UWT


Produkcja o usługi gr A cena za dostarczoną wodę
3,89 zł
4,20 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 6,74 zł

7,28 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 4,70zł

5,08 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 4,70 zł

5,08 zł
3 P_UWB Produkcja o usługi gr B cena za dostarczoną wodę 3,61 zł 3,90 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 4,98 zł 5,38 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 4,70 zł 5,08 zł
p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 4,70 zł 5,08 zł
4 P_UWO Produkcja o usługi gr C cena za dostarczoną wodę 3,87 zł 4,18 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 5,94 zł 6,42 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 4,70 zł 5,08 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 4,70 zł 5,08 zł
5 UP Instytucje użyteczności publicznej cena za dostarczoną wodę 3,52 zł 3,80 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 4,92 zł 5,31 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 4,70 zł 5,08 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 4,70 zł 5,08 zł
6


GD


Gospodarstwa domowe cena za dostarczoną wodę 3,41 zł 3,68 zł m3
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 4,71 zł 5,09 zł
stawka opłaty abonamentowej za wodę 4,70 zł 5,08 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków 4,70 zł 5,08 zł
7 BF Ogólnodostępne baseny, ogólnodostępne fontanny i zdroje oraz cele przeciwpożarowe cena za dostarczoną wodę 1,60 zł 1,73 zł m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 4,70 zł 5,08 zł p-kt rozliczeniowy/ m-c

 

Do cen i stawek dolicza się podatek od twarów i usług VAT w wysokości 8%

© 2018 Corsario.pl, DESIGN: corsario